De Taalbrug Academie

Bekwaam, betrokken en bevlogen.


Opleidingsaanbod bekijken

Speciaal voor Taalbrug medewerkers

Training

Autisme Belevings Circuit - Taalbrug SO

Het AutismeBelevingsCircuit laat je door “autistische ervaringen” meemaken hoe het is om met een autismespectrumstoornis te leven.

Aanmelden

GAUT 5 Gespreksvoering met leerlingen met autisme

Fontys hogeschool

Aanmelden

E-learning

E-learning Algemene module Digiveiligheid

Het gebruik van ICT in ons dagelijks leven is vanzelfsprekend gewor-den. Maar zijn we ons voldoende bewust van de mogelijke gevaren?

Aanmelden

E-learning Algemene module Excel (2010 - 2013/2016)

De basismodules voor computervaardigheid vormen een goede basis voor efficiënt gebruik van Office toepassingen.

Aanmelden

E-learning Algemene module Internet/E-mail

De Algemene modules voor computervaardigheid vormen een goede basis voor efficiënt gebruik van Office toepassingen.

Aanmelden

Uw academie

Uw leerlingen barsten van het talent: ieder op eigen wijze. Om leerlingen te raken, te inspireren en optimaal te begeleiden is het belangrijk dat leraren werken aan hun persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Teachers Channel / OinO-Advies biedt hierin ondersteuning via Uw academie: een eigen online academie voor alle medewerkers binnen uw stichting in primair onderwijs en kinderopvang. Zodat vakmanschap en meesterschap optimaal tot uiting kunnen komen.

Meer over ons